ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΕΚΘΕΣΗ: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 95, 264 42, Πάτρα,
Τηλ.: 2610 450 100 • Fax: 2610 435 444,
SERVICE: 2610 428038 FAX: 2610 452 888,
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 2610 431 176
Ε-mail: info@autokinisipatras.gr
www.autokinisipatras.gr